دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی

انسان برای موفقیت همیشه نیازمند الگو است و هرچه این الگوها در دسترس تر و واقعی تر باشند مؤثرتر خواهند بود. آگاهی از نحوه مطالعه و نوع مطالب و منابع خوانده شده و تلاشهای فردی قبول شدگان می تواند همچون چراغی برای کسب موفقیت باشد. در این بخش مروری خواهیم داشت به نقطه نظرات رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی سلامت، دکتری روانشناسی عمومی، دکتری روانشناسی تربیتی و اشنایی با تجارب این عزیزان که قطعا برای قبولی در کنکور می تواند مفید باشد.

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

 ورود به سامانه