دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کلیه کلاس های ویژه کنکور روانشناسی

برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد و سراسری

کلیه کلاس های ویژه کنکور روانشناسیورود به سامانه